Moldávie

Zveme Vás na přednášku o Moldávii, kde se dozvíte o zajímavostech, krásách, přednostech i stinných stránkách této země. Přednášku povede amatérský historik Daniel Říčan. Přijďte si posedět a dozvědět se nové informace.