Základní informace

Hlavní stránka » O městě » Základní informace

Zeměpisné údaje

Chrudim, známá rovněž jako "Athény východních Čech", je město střední velikosti ležící na rozhraní Železných hor a Polabské nížiny, 110 km východně od Prahy, hlavního města České republiky, 10 km jižně od krajského města Pardubic a 33 km od Hradce Králové.

Geomorfologicky leží město ve Svitavské tabuli, která je součástí rovinaté České tabule. Jižně od Chrudimi se zvedají Železné hory s nejvyšší horou Vestec (668 m n.m). Městem protéká řeka Chrudimka, která pramení v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy (20 km jihovýchodně) a po 108 km toku se vlévá do Labe v Pardubicích. V ústí je průměrný průtok 6,01 m3/s. U obce Seč je na ní postavena údolní přehradní nádrž, která je velmi intenzivně využívána pro rekreaci a vodní sporty. Podnebí v Chrudimi lze v rámci ČR charakterizovat jako nadprůměrně teplé s průměrnými srážkovými úhrny. Průměrná teplota ve městě je 7°C. Nejteplejší měsíc červenec má O teplotu 17,5°C. Díky poloze na jižním okraji České tabule patří město k oblastem s vydatnými zásobami podzemních vod. Město leží ve výšce 243-300 m n.m.

Polohu města Chrudim v rámci Pardubického kraje lze hodnotit jako velmi exponovanou, což je dáno blízkostí a dostupností krajského města, které je populačním i ekonomickým centrem kraje. Význam polohy jako rozvojového faktoru umocňuje fakt, že se Chrudim nachází v těsném zázemí metropolitního areálu hradecko-pardubické aglomerace, který je podle počtu obyvatel (necelých 300 tis.) pátým nejlidnatějším urbanizovaným prostorem v ČR (po Praze, Brnu, Ostravě a severočeské konurbaci).

Základní informace

Nadmořská výška 243 – 300 m.n.m.
Zeměpisná šířka 49° 57´
Zeměpisná délka 15° 47´
Části města Chrudim I – IV, Medlešice, Topol, Vestec, Vlčnov
Celková výměra pozemků 3 320 ha

Dopravní obslužnost

Silniční doprava

Chrudimí procházejí dvě silnice I. třídy, a to silnice číslo I/17 a I/37. Silnice I/37 spojuje města Hradec Králové – Pardubice – Chrudim – Žďár nad Sázavou (směr S – J) a končí ve Velké Bíteši (90 km) napojením na dálnici D1 Praha – Brno – Bratislava.

Silnice I/17 spojuje města Vysoké Mýto – Chrudim – Čáslav – Kolín - Praha (směr Z – V). Spojení Chrudim – Praha je též možné po dálnicí D 11 (Poděbrady – Praha) Spojení je přes Čáslav – Kolín Poděbrady (60 km) nebo směrem na Pardubice – Chlumec nad Cidlinou – Poděbrady.

Nejbližší připojení na dálnici D1 je vzdáleno 70 km po silnici I/37 v Humpolci. Vzdálenost Humpolec – Praha je 100 km a vzdálenost Humpolec – Brno je 110 km.

Pro město Chrudim je strategicky důležitá přeložka a obchvat silnice I/37 v úseku Chrudim – Pardubice – Slatiňany. První (severozápadní) část propojení silnic I/37 a I/17 bylo dokončno v závěru roku 2015. Na druhou část výstavby je schválen projektový záměr.

Zásadní význam pro Pardubický kraj má definitivní dobudování dálnice D11 do Hradce Hrálové, především pak plánováná křižovatka u EOP Opatovice. Současná vzdálenost Chrudim - D11 je cca 35 km. Plánovaná čtyř proudová rychlostní silnice R 35 (Německo – Liberec – Hradec Králové – Olomouc), která pochází napříč celým územím ve směru severozápad – východ. Tento mezinárodní tah křižuje jihovýchodně od Hradce Králové navrhovanou trasu dálnice D 11 (Praha – Hradec Králové – Polsko) a u Olomouce navrhovanou dálnici D 47 (Brno – Olomouc – Ostrava – Polsko).

Délka silnic okresu Chrudim v roce 2004

silnice I. třídy 91,4 km
silnice II. třídy 260,5 km
silnice III. třídy 697,4 km
místní komunikace v rámci města Chrudim 76,5 km

Železniční doprava

(www.vlak.cz)

Město Chrudim leží na železniční trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Vzdálenost Chrudim – Pardubice po železnici je 12 km. Pardubický kraj má i značný celostátní hospodářský význam, který je zdůrazněn průtahem tratí evropského železničního rychlostního koridoru důležitými křižovatkami Pardubice a Česká Třebová. Mezi nejvýznamnější v kraji i v ČR patří trať Praha – Pardubice – Česká Třebová – Brno, jež je součástí prvního modernizovaného koridoru Berlín – Praha – Brno – Vídeň (evropská magistrála E40). Tento koridor je po jednotlivých úsecích modernizován na traťovou rychlost do 160 km/hod. Železniční dopravu zajišťují České dráhy a. s.

Letecká doprava

(www.csl.cz)

Letiště Pardubice je veřejné mezinárodní letiště bez pravidelného provozu - nejvýznamnější v kraji, vzdáleno 12 km od Chrudimi. Jeho parametry umožňují provoz tuzemským i zahraničním letadlům do kódového označení max. 4 D (max. délka vzletu 2 500 m). Provoz tohoto mezinárodního letiště byl zahájen 18. května 1995. Předností letiště je výhodná geografická poloha s možností využití jako záložní letiště Praha, Brno i Ostrava. Pardubické letiště je v blízkosti železniční stanice na modernizovaném železničním koridoru, bezcelní zóny (FREE ZONE Pardubice) a připravovaného koncového přístavu na lobské vodní cestě. To je předpokladem k jeho zapojení do logistického uzlu. Od roku 1999 došlo k rozšíření jedné spojovací dráhy, a jedna stojánka (civilní) je tudíž použitelná i pro letadla s podvěšenými motory.

Natočení osy vzletové a přistávací dráhy

27/09

Vzletová dráha (šířka x délka)

75 m x 2 500 m

Pojezdové dráhy (šířka)

23 m – 1x, 15 m 3x

Odbavovací plochy (šířka x délka)

60 m x 280 m, 60 m x 650 m

Příklady letadel, které zde mohou přistávat

Základní technické charakteristiky letiště

 • Mezinárodní veřejné letiště Pardubice se smíšeným vojenským a civilním provozem pro lety IFR a VRF VPD 27 pro přístrojové přiblížení (2 x NDB,ILS)
 • Zeměpisné souřadnice vztažného bodu letiště 50o00´ N 15o44´25´´ E
 • Nadmořská výška letiště 226 m n. m (741 ft)
 • Dráhový systém VPD 09/27 2 500 x 75 m, PCN 56 R/A/X/T – beton
 • Vzletový a přistávací pás 2 680 x 300 m
 • Odbavovací plochy 280 x 60 m, 650 x 80 m
 • Podrobné informace v AIP ČR (Ad2 – LKPD)

Služby poskytované na letišti Pardubice

Obchodní a přepravní odbavení cestujících, nákladu, pošty, zavazadel, technická obsluha letadel, řízení letového provozu, letecká informační služba, meteorologická, záchranná a požární, bezpečnostní služba, plnění leteckým palivem, zprostředkování letecké osobní i cargo dopravy, pozemní přeprava osob i zavazadel, půjčovna automobilů – HERTZ, taxislužba, placení kartami VISA, Eurocard/Mastercard, American Express, Dinners Club, JCB zprostředkování ubytování v hotelích.

Významnou stavbou letiště Pardubice je nový terminál, jehož realizace začala ve druhé čtvrtině roku 2016. Podle plánu tato rozsáhlá letištní stavba uvítá první cestující na podzim 2017.

EBA a.s. (East Bohemian Airport a.s.)
Letiště Pardubice
530 06 Pardubice, ČR
Tel.: +420 466 310 115, 466 310 150
Fax.: +420 466 310 166
www.airport-pardubice.cz

Nejbližší letiště s pravidelným provozem je v Praze (115 km).

Vodní doprava

(www.cspl.cz)

Do transevropské sítě vodních cest kategorie E patří i magistrála E 20 Severní moře – Hamburk – Ústí na Labem – Mělník – Pardubice, která je zahrnuta do dohody AGN. V současné době je připravováno dokončení splavení Labe od Pardubic v úseku Chvaletice – Přelouč s výstavbou nového plavebního stupně v Přelouči a přístavu v Pardubicích. Současně se připravuje výstavba logistického centra v Pardubicích, kde budou vhodně kombinovány různé druhy dopravy. V současné době je doprava z Hamburku po Labi možná do Chvaletic, které jsou od Pardubic vzdáleny 20 km. Po dokončení splavnění Labe až do Pardubic bude přístav na západní straně města v blízkosti letiště. Přístupné maximální rozměry říčních lodí plavících se po Labi jsou : max. délka 84,0 m, max. šířka 10,4 m.

Administrativní členění

Do konce roku 2002 byla Chrudim sídlem okresního úřadu, po zrušení okresních úřadů a reformě veřejné správy je od roku 2003 Chrudim obcí s rozšířenou působností 3. stupně, její správní obvod zahrnuje 86 obcí.

Město Chrudim je administrativně členěno na 8 částí - Chrudim I, Chrudim II, Chrudim III, Chrudim IV, Topol, Medlešice, Vestec, Vlčnov a dělí se na 5 katastrálních území - Chrudim I až IV, které tvoří jedno katastrální území, Topol, Medlešice, Vestec a Vlčnov.

Rozloha

Chrudim se rozkládá na 3 315 ha plochy. Území má v převážné míře charakter půdy pro zemědělské využití (75% celkové rozlohy). Zastavěná plocha území zabírá 175 ha, tj. asi 5%. Rodinné domy pokrývají plochu 7,47 ha, ale včetně zahrad a přilehlých pozemků pokrývají území o rozloze 86,11 ha. Bytové domy vedle toho zabírají plochu o velikosti 5,76 ha. Průmyslové objekty a plochy jsou situovány v okrajových částech města, s rozlohou cca 62 ha. Plochy s hospodářským využitím pokrývají 83 ha. Jedná se především o areál bývalého strojírenského podniku Transporta a území nově budovaných průmyslových zón Chrudim západ a Chrudim sever, stejně jako o lokalitu Májov, kde sídlí menší podniky, které se věnují obchodu, logistice, spedici a dalším oborům.

Obyvatelstvo

V 60. letech 20. stol. měla Chrudim přes 15 tisíc obyvatel. V 70. a 80. letech docházelo ke stálému nárůstu počtu obyvatel, především v části Chrudim III a IV, kde je koncentrována panelová výstavba a bytové domy. Od 80. let minulého století se počet obyvatel stabilizuje, což souvisí se zastavením výstavby sídlišť a celkovou stagnací růstu populace v Československé, resp. České republice. Např. k 31.12.2003 činil počet obyvatel 23 683.

Nejlidnatější v roce 2003 byla část Chrudim IV s 9 485 obyvateli, dále Chrudim III (7 688 obyvatel) a Chrudim II (5 460 obyvatel). Vestec, Vlčnov a Topol jsou nejmenší části města (do 300 obyvatel) s venkovským charakterem osídlení, obyvatelé se z nich postupně stěhují do centra města, za bydlením a lepším dopravním spojením. Medlešice naopak jako největší z přilehlých částí obyvatelstvo neztrácejí, trvale v nich přebývá okolo 500 lidí.

Počet obyvatel k 20.9. 2016: 22 736

Školství

Ve městě je

 • 7 mateřských škol
 • 6 základních škol
 • 1 speciální základní škola (zřizovatelem je Pardubický kraj)
 • 1 základní umělecká škola
 • 7 středních škol: Gymnázium Josefa Ressela (od roku 1863), www.gjr.cz; Obchodní akademie (od roku 1882), www.oa.chrudim.cz; Střední průmyslová škola Chrudim (od roku 1951),www.sps-chrudim.cz; Vyšší odborná škola, Střední zemědělská škola (od roku 1862 a střední odborné učiliště od roku 1967) a Vyšší odborná škola, www.szes.chrudim.cz; Střední zdravotnická škola a sociální Chrudim,www.szs.chrudim.cz; SOŠ a SOU obchodu a služeb, www.sos-sou.chrudim.cz, Hotelová škola Bohemia s. r. o., www.hotelovaskola.chrudim.cz

 

V ORP Chrudim je dále

 • 31 samostatných mateřských škol a 12 mateřských škol sloučených se ZŠ
 • 22 plně organizovaných základních škol a 11 základních škol pouze s 1. stupněm
 • 3 speciální školy
 • 6 základních uměleckých škol
 • 2 domy dětí a mládeže
 • 3 samostatné školní jídelny
 • střední školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště technické Třemošnice www.sou-tremosnice.cz , Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů Skuteč www.gymskutec.cz
 • odborná učiliště: Odborné učiliště Chroustovice www.chroustovice.cz, Střední odborné učiliště včelařské – Včelařské vzdělávací centrum, o.p.s. www.souvnasavrky.cz

Školy s větším počtem studentů ze vzdálenějších lokalit mají domovy mládeže, kde jsou studenti přes týden ubytováni.

Mimoškolní činnost

Ve městě působí Dům dětí a mládeže www.ddm-chrudim.cz, který se zabývá pravidelnou zájmovou činností (kroužky a kluby), příležitostnou zájmovou činností (víkendové akce, přednášky, kurzy, besedy, výlety, výstavy apod.), pořádáním okresních kol postupových soutěží, vyhlašovaných pro ZŠ a SŠ MŠMT, podílem na soutěžích jiných vyhlašovatelů, prázdninovou činností (zimní a letní tábory), spontánní činností (nabídka aktivit pro veřejnost) a odbornou činností (práce s talenty).

Technická vybavenost města

Délka místních komunikací je 76,5 km. Město má pokrytí signálem všech mobilních operátorů působících na území České republiky a kompletní pokrytí s dostatečnou rezervou pevné sítě. Veřejný vodovod města je napojen na zdroje pitné vody, odpadní vody jsou svedeny kanalizací na čistírnu odpadních vod. Město je kompletně elektrifikováno a plynofikováno.

Zdravotnická a sociální péče

Ve městě je nemocnice, v níž je k dispozici 265 lůžek (z toho 39 lůžek intenzívní péče),95 lůžek následné péče, 15 ordinací praktických lékařů pro dospělé, 7 ordinací praktických lékařů pro děti a dorost, 21 ordinací stomatologů, 4 ordinace gynekologů, 33 ordinací lékařů – specialistů, 5 lékáren, 3 domy s pečovatelskou službou, 4 rehabilitace.