Duchovní koncert

Home » Kalendář akcí » Duchovní koncert

Mim Trio: Bohuslav Mimra - housle, Miluše Mimrová - varhany, Jana Mimrová - housle a varhany.
V programu mj. J.S.Bach, G.F.Händel, W.A.Mozart aj.