Regionální muzeum s výstavou a soutěží v ulicích Chrudimi

Home » Archiv aktualit » Regionální muzeum s výstavou a soutěží v ulicích Chrudimi

Datum vydání: 27. 4. 2021

Regionální muzeum v Chrudimi vyhlašuje ke dni 26. 4. 2021 soutěž Muzeum v ulicích

Název soutěže: Muzeum v ulicích

Trvání soutěže: od 26. 4. do 31. 5. 2021

Princip soutěže: Soutěžící (fyzická osoba bez omezení věku) vyhledá v chrudimských ulicích na výlepových plochách plakáty Muzeum v ulicích číslo 1 až 10 a vytvoří písemný seznam zde představených muzejních exponátů. Tento seznam spolu s příspěvkem, ve kterém vylíčí svůj zážitek nebo pocity či dojmy prožité při hledání plakátů (případně, který předmět ho zaujal nejvíce a proč), zašle na mailovou adresu: knihovnik@muzeumcr.cz. Soutěž probíhá od 26. 4. do 31. 5. 2021. Ze zaslaných příspěvků, které budou obsahovat seznam minimálně osmi muzejních exponátů (vyobrazených na plakátech číslo 1 až číslo 10) a povídání o hledání plakátů či vybraném exponátu (rozsah 5 až 10 vět), bude porotou vybráno pět příspěvků, jejichž autoři získají odměnu (celoroční vstupné do RM zdarma a balíček upomínkových předmětů).

Podrobná pravidla:

Soutěžící: Soutěžícími se mohou stát fyzické osoby, které dle pravidel odešlou na email knihovnik@muzeumcr.cz seznam minimálně osmi muzejních exponátů, které jsou představeny na plakátech (číslo 1 až 10) Muzeum v ulicích, a příspěvek, ve kterém vylíčí svůj zážitek nebo pocity či dojmy prožité při hledání plakátů (případně, který předmět je zaujal nejvíce a proč). Příspěvky budou zveřejněny na facebooku Regionálního muzea v Chrudimi. Vyhlašovatel si vyhrazuje konečné rozhodovací právo o tom, že v případě použití nevhodných výrazů příspěvek nezveřejní.

Výběr vítězů O konečném pořadí soutěže Muzeum v ulicích rozhodne porota (sestavená z pracovníků RM), která vybere nejoriginálnější a nejzajímavější příspěvky. Podmínkou je samozřejmě zaslání seznamu minimálně osmi muzejních exponátů.

Výhry Výhra není spojena s žádnou finanční odměnou a výherce nemá nárok na vyplacení náhradní částky v hotovosti. Výhry nejsou rozesílány doporučeně. Výherce bude o své výhře

page1image2166558464

upozorněn emailem. Pokud nebude výhra výhercem převzata do 30 dnů, jeho výhra propadá Vyhlašovateli soutěže. Výhry nelze soudně vymáhat.

Vyhlášení výherců Výherci budou po ukončení soutěže vyhlášeni a zveřejněni na facebooku.

Uzávěrka Uzávěrka pro zaslání seznamu a příspěvku do soutěže je dne 31. 5. 2021

Udělení souhlasu Soutěžící zasláním vyslovuje Vyhlašovateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů zasláním těchto údajů na adresu vyhlašovatele. Požadované osobní údaje jsou v souladu s příslušnými ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích v platném znění, pro účely soutěže „Muzeum v ulicích".

Ostatní podmínky Pravidla soutěže jsou závazná pro všechny, kteří se soutěže zúčastní. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit či ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na www.muzeumcr.cz

Kontakt V případě dotazů pište na info@muzeumcr.cz nebo knihovnik@muzeumcr.cz adresa: Regionální muzeum v Chrudimi, Široká 86, Chrudim 537 01